Blog

Diyez ve Bemol Nedir? Neden ve Nasıl Kullanılır?

‘Diyez bemol nedir?’ sorusu müzikle uğraşmaya başlayanların sordukları sorular arasında yer almaktadır. Bu kavramlar, belli bir aşamadan sonra müzik öğrenenlerin ayrılmaz bir parçası olmaktadır. Bazı şarkılarda ya da müziklerde tam notaların kullanılması uyumlu olmamaktadır. Notanın incelmesi ya da kalınlaşması gerekmektedir. Bu sebeple, bu sesler çok önemlidir. Ayrıca bu seslere arızalı sesler de denilmektedir. Gelin birlikte diyez bemol işareti nedir detaylarıyla birlikte inceleyelim.

Bemol Nedir?

Müzik öğrenenler, notalar haricinde birçok işaret göreceklerdir. Müzikte değiştirme işaretleri bulunmaktadır. Bu değiştirme işaretlerden biri de nota işareti olan bemol sembolünü ifade eder. Peki, bemol ne demek? Bu işaret hangi notaya gelmişse, o sesi yarım ses kalınlaştırmaktadır. Bemolün işareti,♭sembolü ile gösterilmektedir. Mesela La bemolün anlamı La notasının yarım ses kalınlaştırılmasıdır.Ayrıca müzikte pestleştirmek, kalınlaştırmak anlamında da kullanılmaktadır.

Değiştirme işaretlerinden biri de çift bemol notasıdır. Bu işaret önüne geldiği notayı tam ses kalınlaştırmaktadır. Mesela La sesinin önüne gelen çift bemol işareti, La çift bemol notası olarak ifade edilir. Bu La çift bemol notası artık Sol sesine denk gelecektir.

Diyez Nedir?

Diyez ne demek? Eklendiği sesi yarım perde incelten bir işarettir. Bu işaret, # sembolü ile gösterilir. Mesela sol diyez, sol notasının yarım perde inceltilmesidir. Tonal müzik alanında, her perde yarım sestir. Bir notanın önüne bu işareti koymak, bir sonraki perdenin kullanılması gerektiğini göstermektedir.

Diyez notası da değiştirme işaretlerinden biridir. Çift diyez ise önüne geldiği sesi, tam perde tizleştiren işarettir. Mesela Do sesinin önüne gelen bu işaret, Do çift diyez olarak adlandırılır. Artık Do çift diyez Re perdesine denk gelecektir. Diyez nedir sorunuzu bu şekilde cevaplayabiliriz.

Diyez ve Bemol Neden Kullanılır?

Piyanoda art arda gelen bütün notalar birbirlerine yarım ses mesafesinde konumlanmışlardır. Do notası ile Re notası arasında siyah bir tuş görülmektedir. Bu siyah tuş hakkında kısa bilgi vermekte fayda olacaktır. Siyah tuş, Do notasından sonra geldiği için Do notası diyez adını alacaktır. Do# olarak yazılacaktır. Bu siyah tuş Re notasından önce geldiği için RE bemol olarak ifade edilecektir. Re♭olarak yazılacaktır.

Do diyez ile Re benol aynı notayı temsil etmektedir. İkisinin iki ayrı ismi olacaktır. Bu nota için Do diyez tercih edilip daha çok kullanılıp söylenir.

[Do – {TAM} – Re –{TAM} – Mi –{YARIM} – Fa – {TAM }– Sol – {TAM}– La – {TAM }– Si – {YARIM} – Do]

Tam ses aralıklarını iki yarım olarak düşünerek, araya arızalı sesler yerleştirilsin.

[Do-(Do Diyez/Re Bemol)-Re-(Re Diyez/Mi Benol)-Mi-(Yarım)-Fa-(Fa Diyez/Sol Bemol)-Sol-(Sol Diyez/La Benol)-La-(La Diyez/Si Benol)-Si-Yarım-Do]

Burada şunu açıklamakta fayda olacaktır. İki nota arasında tam ses aralığı varsa ve arızalı ses yerleştirilecekse, o notaya bakılan yere göre bemol veya diyez olarak adlandırılmaktadır. Aslında Do diyez ile Re bemol aynı şeye karşılık gelen notalardır.

Yukarıdaki gösterimi sembollerle ifade ederek konuya devam edelim.

[C – {C# / D♭} – D – {D# / E♭} – E – F – {F# / G♭} – G – {G# / A♭} – A – {A# / B♭} – B – C]

Yukarıdaki sembollerden sadece diyez sesler kullanılarak tekrar yazılsın.

[C _ C# _ D _ D# _ E _F _F# _G _ G# _A _A#_ B _C]

Yukarıdaki sembollerden sadece bemol sesleri yazılsın:

[C _ D♭ _D _ E♭ _E_ F _G♭_ G _A♭_ A_ B♭ _ B _ C]

Bu sembollerle anlatılmaya çalışılan konular, piyanoda tuş diziliminin temelidir. Görüldüğü gibi siyah tuşlar arızalı seslere karşılık gelmektedir. Beyaz tuşlar ise natürel sesleri ifade etmektedir. Piyanodaki siyah tuşlar, bemol ve diyez tuşları anlamındadır. Kısacası aralarında tam aralık olan notaların arasında siyah tuşlar bulunmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu