Blog

Resim Sanatı Hakkında Sıklıkla Sorulan Sorular

Resim sanatı; özlem, duygu ve düşüncelerin belli estetik kurallar çerçevesinde ifade edilmesini sağlayan bir sanat dalıdır. İlk atalarımızın mağaralara resim çizdiği dönemlerden bu yana resime büyük ilgi geliştiren insan ırkı duygularını, hayallerini ve ruh halini resim sanatı sayesinde dışavurabiliyor. Her dönem farklı akımların etkisi altında gelişimini sürdüren resim sanatı, günümüzde sadece mesleki anlamda değil; hobi olarak da icra ediliyor. Nitekim resim çizmek, çizim yeteneklerini bir hobi olarak geliştirmek isteyen farklı yaş gruplarından birçok insan bulunuyor. Yüzde Yüz Sanat olarak bu hafta hazırladığımız blog yazısı da tam bu kişilere göre! Resim sanatı hakkında sıklıkla sorulan soruları yanıtladığımız yazımızda, resim sanatına ilgi duyanlar konu ile ilgili merak ettiklerini bulabilirler.

Resim Sanatının Tarihçesi ve Gelişimi ile İlgili Sorular

Resim sanatı ile ilgili sıklıkla sorulan sorulara ilk olarak resmin tarihçesi ve gelişimi ile ilgili sorulan soruları ele alarak başlayabiliriz:

Resim Sanatının Doğuşu ve Tarihsel Gelişimi Nasıl Olmuştur?

Resim sanatının tarihi, mağaralarda yapılan ilk resimlere kadar dayanmaktadır. İnsanlığın ilk var oluşundan bu yana gelişimini sürdüren resim, farklı dönemlerde farklı sanat akımlarının etkisi altında şekillenmiş ve çeşitlenmiştir. Ressamlar bir dönem yaratıcı bir sanatçıdan ziyade becerikli bir zanaatçı olarak görülürdü. Sonraları hem Uzakdoğu’da hem de Rönesans dönemindeki Avrupa’dan bağımsız sanatçılar çıkmaya başladı. Bu dönemdeki ressamlar yapıtlarının altına isimlerini yazıyor ve bu sayede belli konularda söz sahibi oluyordu. Rönesans döneminde ayrıca zengin aileler ressamları destekliyor ve resim sanatının gelişmesine katkıda bulunuyorlardı. 19. yüzyıla gelindiğinde ressamlara sürekli çalışma ortamı sağlayan işverenler yok olmaya başladı. Bu dönemde sanatçılar topluma galeriler ve müzeler aracılığıyla ulaşabilir hale geldi. Bu dönemde ressamlar yaşamlarını artık ödüllerle ya da aldıkları siparişlerle sürdürüyorlardı. Resim sanatının üretim alanındaki bu değişim, ressamların yeni ve alışılmadık biçim, malzeme ve teknikleri deneme özgürlüğüne kavuşmasını sağladı. Bu durum geleneksel kalıpların zorlanmasını ve farklı sanat akımları ve üslupların çıkmasını sağladı. 1960’lara ve 70’lere gelindiğinde ise hareketli, soyut, pop sanat, foto gerçekçilik pop sanat ve minimal sanat gibi akımlar ortaya çıkmıştı. 1970’lerde etkin olan kavramsal sanatın ardından neredeyse her ressam kendi başına bir akımın temsilcisi haline gelmeye başladı.

Resim Sanat Akımları Kronolojisi Nasıldır?

Resimde sanat akımları kronolojik olarak aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • Rönesans (Klasisizm) – 15. ve 16. yüzyıl
 • Maniyerizm – 16. yüzyıl
 • Barok – 17. ve 18. yüzyıl
 • Rokoko – 19. yüzyıl 
 • Neo Klasisizm – 18. ve 19. yüzyıl
 • Romantizm – 19. yüzyıl
 • Realizm – 19. yüzyılın ikinci yarısı
 • Empresyonizm (İzlenimcilik) – 19. yüzyıl sonu
 • Fovizm – 20. yüzyıl başı
 • Dadaizm – 20. yüzyıl (I. Dünya Savaşı Dönemi)
 • Ekspresyonizm – 20. yüzyılın ilk yarısı
 • Fütürizm – 20. yüzyıl başları
 • Pop Art – 1960’lı yıllar


Türklerde Resim Sanatı İlk Kez Ne Zaman Görülür?

Eski Türkler’de resim sanatının ilk izleri bozkır kültürünün başlangıç dönemine kadar dayanmaktadır. Proto-Türk devri ve Hun devrinde Türkler için resimden ve tasvir sanatından bahsedilebilmektedir. İslamiyet öncesi Türklere ait ilk resim örneklerine Göktürk çağındaki kurganlarda rastlanabilmektedir. Öte yandan Uygurlar döneminde de özellikle mabetlerde ve kurgan duvarlarında resim sanatının örnekleri bulunmaktadır.

İlk Türk Ressamları ve Eserleri Nelerdir?

Profesyonel anlamda ilk Türk ressamları ve başlıca eserleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Şeker Ahmet Paşa (1841-1907) – Karpuz Dilimli, Üzümlü Natürmort, Manzara
 • Osman Hamdi Bey (1842-1910) – İki Müzisyen Kız, Kaplumbağa Terbiyecisi, Feraceli Kadınlar
 • İbrahim Çallı (1882-1960) – Zeybekler, Mor Salkımlar
 • Hikmet Onat (1882-1977) – Siperde Mektup Okuyan Askerler, Topkapı Sarayı
 • Nazmi Ziya Güran (1881-1937) – Koç Kahvesi, Yelkenliler, Karacaahmet
 • Feyhaman Duran (1886-1970) – Ressamlar Grubu, İstanbul Limanı, Meyveler
 • Hüseyin Avni Lifij (1886-1927) – Peyzaj, İstanbul’da Sabah ve Kağnılı Yolculuk
 • Namık İsmail (1890-1935) – Lale Devri, Tifüs Girdabı, Harman
 • Cemal Tollu (1899-1968) – Koza Han, Kasaplar, Balerin, Toprak Ana
 • Nurullah Berk (1906-1981) – Testili Kadın, Teyyareciler, Dikiş Diken Kadınlar
 • Abidin Dino (1913-1993) – Savaş ve Barış, Dört Kent, Yörük Kadını, Dağ-Deniz

Cumhuriyet Dönemi Ressamları Kimlerdir?

Cumhuriyet dönemi ressamlarından başlıcaları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Süleyman Seyid
 • İbrahim Çallı
 • Namık İsmail
 • Malik Aksel
 • Eşref Üren
 • Nurullah Berk
 • Adnan Varınca
 • Nuri İyem
 • Sami Yetik
 • Hale Asaf
 • Bedri Rahmi Eyüboğlu
 • Cemal Tollu

Türkiye’de Günümüzün En İyi Ressamları Kimlerdir?

Çağdaş Türk ressamlarından başlıcaları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Mehmet Güleryüz
 • Muhsin Kut
 • Tülay Tura Börteçene
 • Adnan Çöker
 • Balkan Naci İslimyeli
 • Alaattin Aksoy
 • Selim Cebeci
 • Özdemir Altan
 • Cihat Aral
 • Devrim Erbil
 • İnci Eviner
 • Neş’e Erdok
 • Nedret Sekban
 • Yavuz Tanyeli
 • Ergin İnan

Resim Çizmek İstiyorum Diyenlerin Sıklıkla Sorduğu Sorular

Resim sanatına ilgili duyan ve bu doğrultuda bir resim kursuna giderek resim çizme yeteneklerini geliştirmek isteyenlerin sıklıkla sorduğu sorular ve yanıtları aşağıdaki gibidir:

Resim Çizmek Zor mudur?

Resim çizmek kesinlikle zor değildir, hatta doğru teknikleri öğrenip aradaki bağlantı noktalarını yakaladıktan sonra oldukça eğlenceli ve kolaydır. Siz de resim kursu İzmir ile bu teknikleri ve detaylı uygulanışlarını öğrenebilir ve profesyonelleşme yolunda ilk adımlarınızı atabilirsiniz. Yukarıda belirtmiş olsak da yine de tekrar edelim, iyi resim çizmek düzenli çalışan herkes için mümkündür.

Resim Çizmek İçin Yetenek Şart mı?

Hayır. Eğer ki Yüzde Yüz Sanat’ın resim kursu İzmir etkinliklerine katılmak istiyorsanız yalnızca bu işi yapmak istiyor olmanız yeterli olacaktır. Öğrenme süreci açısından elbette ki yatkınlık önemli bir konudur ancak daha önemli bir konu varsa o da çalışmanın getirdiği başarıdır. Yani ne kadar yetenekli olursanız olun resim öğrenmenizi asıl sağlayacak şey düzenli çalışmadır.

Yaş, yetenek gibi ayrıntıları bir kenara bırakın ve gerçekten resim çalmak isteyip istemediğinizi sorgulayın. Eğer ki cevap çalmak istediğiniz yönündeyse yeteneğin minimal bir ayrıntıdan ibaret olduğunu unutmayın, hemen tam gaz çalışmaya başlayın ve başarıyı kendiniz deneyimleyin!

Resim Çizmenin Püf Noktaları Nelerdir?

Güzel resim yapmanın püf noktaları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Resim kağıdını dikkatli seçmek
 • Resim kalemleri hakkında bilgi edinmek ve doğru resim kalemi tercihi yapmak
 • Resim çizmeye başlamadan önce çalışma ortamının doğru ışıklandırılığından emin olmak
 • 45 derecelik açıya sahip platformlar kullanmak
 • Sabırlı olmak ve düzenli çalışmak
 • Öncelikle taslağı çıkarmak ve ardından taslak üzerinden gölgelendirmeler yapmak
 • Resim çizmeye başlamadan önce ilk olarak resmi gözünüzde canlandırmak ve ardından gözünüzde canlandırdıklarınızı doğru tekniklerle kağıda dökmek

Resim Çizmenin İlk Aşamaları Nelerdir?

Resim yapmanın ilk aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Düz çizgileri doğru çizmeyi öğrenmek
 • Kişinin kendi stilini yaratması
 • Oranları ölçebilmek
 • Elleri kasmamak, serbest bırakmak
 • Neyin ne olduğunu ve neden olduğunu sormak

Resmin Öğeleri Nelerdir?

Resmin ana öğeleri arasında leke, doku, çizgi ve renk yer almaktadır.

Resimde Kompozisyon Nedir?

Resimde komposizyon kavramını kısaca resim içerisinde yer alan unsurların düzeni olarak tanımlayabiliriz. Eskiden resimde kompozisyon figür bulunan resimlere denilirdi. Ancak zamanla bu kavramın çerçevesi genişlemiş ve resimde yer alan tüm unsurların düzeni anlamına gelmiştir.

Resimde Kompozisyon Türleri Nelerdir?

Resimde kompozisyon çeşitleri aşağıdaki gibidir:

 • Dikey kompozisyon
 • Yatay kompozisyon
 • Üçgen kompozisyon
 • Çapraz kompozisyon
 • Kademeli kompozisyon
 • Diyagonal kompozisyon
 • Kavisli kompozisyon
 • Zıt-eğri kompozisyon
 • Helezonik kompozisyon
 • Dengeli kareli kompozisyon
 • Yıldız kompozisyon

Kaç Çeşit Resim Tekniği Vardır?

Başlıca resim teknikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Yağlı boya resim
 • Palet
 • Spatüla
 • Resim sehpaları
 • Boyalar
 • Fırçalar
 • Yağlar
 • Verik
 • Gode
 • Tuval

Resim Sanatının Türleri Nelerdir?

Resim sanatının türleri işlenen konuya göre portre, janr, peyzaj, enteriyör, afiş ve soyut resim gibi çeşitlere ayrılmaktadır. Resim sanatının kullanılan malzemeye göre türleri arasında ise tempera, fresko ve guaj gibi türler vardır.

Resime Kaç Yaşında Başlanır?

Çocukların 2,5 ve 3 yaşa girmeleri ile birlikte artık el kasları resim için yeterli seviyeye gelir. Dolayısıyla 2,5-3 yaş ile birlikte çocuklar resim kursuna yavaştan başlayabilirler.

Resim Yapmanın Çocuğa Faydaları Nelerdir?

Çocuklar için okul öncesinde resim yapmanın faydaları saymakla bitmez. Çocukların hayal dünyaları çok geniştir. Resim çizmek çocukların hayal güçlerini dışavurumları açısından son derece önemlidir. Çocukların resim çizmeleri onların göz ve el koordinasyonlarını geliştirmelerine, hayal dünyalarını zenginleştirmelerine, güvenlerini arttırmalarına, kendilerini daha iyi ifade etmelerine, bilinç altı dünyalarını yansıtmalarına yarar.

Resim Yapmanın Yetişkinlere Faydaları Nelerdir?

Resim yapmanın yetişkinlere faydaları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • Kişinin kendisini ifade etmesine yardımcı olur.
 • Göz ve el koordinasyonunu geliştirir.
 • Yetişkinler için deşarj olma aracıdır.
 • Duygularını dışavurmaya yardımcı olur.
 • Bir çeşit iletişim aracı olduğundan iç dünyasını yansıtır.
 • Bir şeyler başardığına dair bir özgüven oluşturur.
 • Duygusal zekayı geliştirir.

Resim Çizmek İçin Gerekli Malzemeler ve Kalemler Nelerdir?

Resim yaparken gerekli araç ve gereçler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Resim kağıdı
 • Kurşun kalem
 • Silgi
 • Resim altlığı
 • Mürekkepler
 • Airbrush
 • Pistole
 • Boyama bıçakları
 • Cuttlebug
 • Gravür araçları
 • Linol
 • Kalıplar
 • Palet
 • Gode
 • Şövale
 • Varak
 • Tuval
 • Cetvel ve gönye

Resimde Kullanılan Boya Çeşitleri Nelerdir?

Resimde kullanılan boya türleri kuru boyalar, su bazlı boyalar, yağ bazlı boyalar ve diğerleri olarak 4 ana gruba ayrılabilir. Bu doğrultuda resimde kullanılan kuru boylar arasında kurşun kalem, kömür, kuru kalem, kuru pastel, yağlı pastel ve yağlı kurşun kalem olduğunu söyleyebiliriz. Resimde kullanılan su bazlı boyalardan ise başlıcaları arasında mürekkep, pilot kalem, sulu boya, akrilik ve guaj yer almaktadır. Resimde kullanılan yağlı ve diğer boyalar arasında ise yağlı boya, tempera, ebru boyası, parmak boyası ve sprey boya gösterilebilir.

Resimde Kullanılan Çizgi Çeşitleri Nelerdir?

Resimde kullanılan çizgiler temel olarak doğru çizgiler ve eğri çizgiler olarak 2 ana gruba ayrılmaktadır.

Yüzde Yüz Sanat olarak resim sanatı hakkında merak edilenlere yönelik hazırladığımız blog yazısının sonuna geldik. Yazı boyunca resim sanatının tarihçesi ve gelişimi ile ilgili soruları yanıtlamamızın ardından, resim yapmaya başlamak isteyenler en merak ettiği soruların yanıtını bulduk. Siz de resim yapmaya başlamak istiyorsanız ve İzmir’de resim kursu arayışı içerisindeyseniz web sitemizi incelemeye devam edebilir; 0530 290 14 71 numaralı hat üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu