Blog

Ses Oktavı Nasıl Ölçülür: Sesim Kaç Oktav?

Müzikteki ses aralığı, oktav olarak adlandırılır. Herkes sesim kaç oktav diyerek ölçüm için çeşitli yollar aramaktadır. Ses oktavı ölçümü için yararlanılan en önemli enstrüman piyanodur. Bunun nedeni piyanodaki oktavın derecesinin 7 olmasıdır. Bu da piyanonun geniş ses aralığına sahip olması demektir.

Bu amaçla kullanılan bazı piyano türleri de kuyruklu piyano olmaktadır. Ses oktavı ise 7+4’dür. Böylelikle ses aralığı daha da genişlemektedir. Piyanoların toplamda 88 tuşu bulunur. Sesin piyanodan çıkan seslere verdiği karşılık ile ses ölçümü yapılmakta ve oktavı ortaya çıkmaktadır. Güçlü ve pes seslerde verilen karşılık fazla olmaktadır. Hemen hemen herkesin merak ettiği ve ölçmek istediği ses oktavı her ortamda yapılabilir kolaylıktadır. Ses yapısı, pes ve tiz olarak ayrılır. Ölçüm esnasında bu seslere verilen karşılık esas alınır. Ayrıca bu iki tını arasındaki mesafe hesaplanır. Bir de burada değinmemiz gereken konulardan biri de kafa sesleridir.

Diyaframın kullanılmasıyla ortaya çıkan tiz sesler, kafa sesi olarak adlandırılır. Kafa sesi çıkarılırken ses kafanızın üstünde titriyormuş hissi verir. Bu sebeple kafa sesleri, oktav ölçümünde dikkate alınmaz. Ayrıca ölçüm yapılan yanlış yöntemlerden biri de kişinin şarkı söylerken yapılan oktav ölçümüdür.  Bu bize sağlıklı oktav ölçümü vermez.

Öncelikle Öğrenelim: Oktav Nedir?

Herkes tarafından merak edilen ses oktav ölçme yöntemleri, birbirinden farklıdır. Oktavın müzikteki tanımı ise sekiz sesten oluşan ses dizilimi ve iki do arasında ki uzaklık olarak bilinir. Çıkarılan iki sesin titreşim aralığı ölçülerek bir oktav derecesi elde edilir. Oktav ölçümü ile elde edinmek istenen ses dalgasının saniyedeki hızı ve sesi karşılamada ki gücüdür.

Oktav ölçümleri arasındaki en doğru sonucu piyano ile yapılan ölçüm vermektedir. Piyanodaki seslerin çeşitliliği ve geniş ses aralığına yer verilmesi ile sağlıklı ölçüm yapılır. Kısaca belirtmek gerekirse oktav ölçüm sonucunu şu şekilde elde ederiz. En düşük ses ile en yüksek ses arasındaki mesafe bize kişinin ses oktavını vermektedir.

Ses Oktavı Nasıl Ölçülür?

Piyanodan çıkan sese aynı derece verilen karşılık ile ses oktavı ölçme işlemi yapılmaktadır. Orta do noktası merkeze alınır ve orta ses olarak kabul edilir. Orta do notasından sonra çıkılan en yüksek ses ile en düşük ses arasındaki mesafe esas alınarak oktav ölçümünde bulunulur. Burada önemli olan piyanodan çıkan sese karşılık vermektir.

Merkez alınan do notasından yukarı doğru çıkıldığında sesler pes durumunda olur. Do noktasından aşağıya doğru inildiğinde ise ses tiz durumunda olur. İşte oktav ölçümünde çıkılabildiği kadar pes ve tiz seslere çıkılır son çıkarılan seslerin aralığı hesaplanır. Bu hesaplamada sekiz ses aralığı üzerinden gerçekleşir. Alınacak eğitimlerden önce oktav hesaplaması yapılır ve bu aralığın genişlenmesi sağlanır. Ne kadar geniş ses aralığına sahip iseniz o kadar zengin ses içeriğine sahip olursunuz. Böylelikle ses oktavı nasıl ölçülür sorusunu cevaplamış olduk. Ayrıca herkes tarafından merak edilen konulardan biri de sevilen sanatçıların seslerinin kaç oktav olduğudur.

Oktav Ölçümü İçin Şan Eğitmeninizden Yardım Alın

Herkes kendi sesinin durumunu ve oktavını merak etmektedir. Herhangi bir ses eğitiminden önce oktav ölçümü yapılmaktadır. Oktav ölçümü ile elde edilen ses aralığı alınacak ses eğitimi ile genişletilmek istenir.  Uzman ve eğitimli birinin yardımı ile kolaylıkla ses oktavı ölçümü yapılmaktadır. Çoğunluğun oktav ölçümü için kullandığı piyano bizlere en doğru ses aralığını vermektedir. Piyanodaki geniş ses aralığı oktav ölçümüne oldukça katkı sağlar.

Oktav ölçümü ile sesimizin rengini de belirlemiş oluruz. Tize mi daha yakın ya da pese mi daha yakın bu ölçümler yoluyla anlaşılmaktadır. Ölçüm esnasında piyanodan çıkan her sese karşılık verilmesi beklenir.  Sesimiz hangi nota aralığına karşılık veriyorsa ses rengimizde o aralıkta ortaya çıkmaktadır. Ses geliştirilebilen bir yapıdır. Böylelikle alınan eğitim ve dersler ile ses aralığımızı genişletebiliriz. Küçük yaşta ses eğitimi alacağımız gibi en doğru ses aralık sonucunu da ergenlik sonrasında elde ederiz. Bunun nedeni ergenlikte yaşanan çatallaşma gibi ses sorunlarının bitimi beklenir. Geliştirilen ses, günlük konuşmaya da birçok katkı sağlamaktadır. Kaliteli ses ölçümümüz ile kaç oktav sesim var merakını gidermekteyiz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu