Blog

Blok Flüt Nedir? Blok Flüt Tarihçesi

Yan flütten ayırt edebilmek amacıyla ‘düz flüt’ olarak da anılan blok flüt; özellikle eğitim amacıyla kullanılan bir flüt çeşididir. Kamışsız, üflemeli bir çalgı olan blok flütlerde ses, ağız kısmından üflenen havanın flütün içine ulaşması ve deliklerin (anahtarların) parmaklar yardımı ile açılıp kapanması şeklinde çıkartılır. Yapılan parmak hareketleri ile ses perdesinin değiştirilmesi sağlanmış olur. Sağ el flütün alt (kuyruk) kısmındaki delikleri yönetirken, sol el ağızlık kısmına yakın olan deliklere hükmederek çalınır.

Blok Flüt Nedir?

Blok flüt nedir? sorusuna kısa bir cevap vermek gerekirse; flüt türleri arasında yaygın olarak kullanılan ve oldukça hoş sese sahip olan üflemeli bir çalgı olarak tanımlanabilir. Her yaştan kişinin çalabileceği bu müzik aleti aynı zamanda oldukça ekonomiktir. Böylelikle pek çok kişi tarafından rahatlıkla ulaşılabilir. Kullanıcılar tarafından çalması çok zevkli bir müzik aleti olarak gösterilen blok flütler, genellikle ağaç veya plastikten yapılır. Nadir de olsa fildişinden üretilebilirler.

8 adet delikten oluşan bu flütteki deliklerin biri en altta, yedisi ise üstte bulunur. Ses genişliği yaklaşık olarak iki oktavdır. Fakat usta bir kullanıcı tarafından kromatik olarak bir beşli ve iki oktav sese ulaşılabilir. Bas, tenor, alto, soprono ve sopranino blok flüt çeşitleri arasında soprano, müzik eğitimi amacıyla okullarda en yaygın kullanılan türüdür.

Blok Flüt Nasıl Çalınır?

Blok flüt çalmayı öğrenmenin farklı aşamaları bulunur. Öğrenmede en önemli aşamalardan biri olan tutuş porsiyonunda ellerin ve vücudun rahat olması gerekir. Aksi takdirde eller ve vücut kasıldığında istenilen performans alınamaz iken, ileriye dönük değiştirilmesi zor kullanıcı alışkanlıkları geliştirilebilir.

Blok flüt çalarken, öncelikle dik ve rahat bir pozisyonda duruş sağlandıktan sonra sol el üstte sağ el altta olacak şekilde flüt tutulur. Sol elin serçe parmağı havada kalacak şekilde üç parmak üstteki üç deliği kapatırken, baş parmak flütün arkasındaki deliğini kapatır. Sağ elin dört parmağı ise en alttaki deliğe serçe parmak gelecek şekilde flüte yerleştirilir. Çalınmak istenen nota deliği açık kalacak şekilde üflenerek blok flüt ten istenen ses alınabilirken, parmaklar kaldırıldıkça ses incelir.

Blok Flüt Nasıl Ortaya Çıktı? Blok Flüt Tarihçesi

Blok flüt tarihi incelendiğinde flütün yaklaşık olarak 7 bin yıldır kullanılan bir enstrüman olduğu görülür. İlk olarak Yunan Tanrıçası Athena tarafından çalındığı bildirilirken, ilk örneklerinin 15. yüzyılın başlarında ortaya çıktığı belirlenmiştir. Avrupa’da Orta Çağ’ın başlarından itibaren severek kullanılan bu çalgı aleti, 16 ve 17. yüzyılda yaygın olarak kullanılmaya başlanmış ve yapılan değişiklikler ile birlikte ses genişliği iki oktava çıkarılmıştır.

200 yıl boyunca özellikle Barok ve Rönesans müziklerinde önemli bir yere sahip olan blok flütler için Gluck, Sammartini, Monteverdi, Corelli, Handel, Vivaldi ve Bach gibi ünlü besteciler birçok eserler yazmışlardır. Daha sonraki dönemde 1750’li yıllarda blok flütler yerini, daha kapsamlı ve yüksek kapasiteli flütlere bırakmıştır. Ancak 20. yüzyılda blok flüt virtüözü ve yapımcısı olan İngiliz Arnold Dolmetsch blok flütleri tekrar canlandırmıştır. Böylelikle günümüzde en fazla kullanılan enstrüman aleti olmayı başarmıştır.

Blok Flüt Neyden Yapılır?

Yunan Tanrıçası Athena tarafından çalındığı rivayet edilen bu müzik aleti, önceleri bambudan yapılırken ilerleyen zamanlarda abanoz, porselen, kemik ve fildişinden de yapılmıştır. Günümüzde ise yaygın olarak plastik ya da ağaçtan yapılan modelleri kullanılsa da fildişi malzemeden üretilen örnekleri bulunur. Ancak fildişinin malzeme olarak zor bulunması ve pahalı olması, bu malzemeden yapılan blok flütlerin nadir olmasının nedenidir.

Blok Flüt Ne Tür Müziklerde Kullanılır?

Blok flütler ekonomik ve kullanımı kolay enstrümanlar arasında yer aldığı için özellikle eğitimde kullanılan bir flüt çeşididir. Bu flüt türü, solo müzik tarzı yanında, orkestra ve bandolarda da diğer enstrümanlara eşlik eden bir üflemeli çalgı olarak oldukça geniş bir repertuvara sahiptir. Dolayısıyla başta okullarda eğitim amacıyla olmak üzere birçok farklı müzik türünde kullanılabilir. Bu tamamen blok flüt kullanıcısının profesyonelliğine, seçtiği müzik türüne ve diğer müzik aletine uyumluluğuna göre çeşitlilik gösteren bir durumdur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu